Päivitetty 23.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.49

Abatasepti (Orencia®)

Vaikuttava aine

Abatasepti on T-solujen salpaaja.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Abatasepti kuten muutkin biologiset hoidot toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee SvB-lausunnon Kelalle biologisten lääkkeiden korvattavuuden hakemista varten. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 5 vuotta kerrallaan. Ennen lääkehoidon aloittamista poissuljetaan hoidon vasta-aiheet ja ohjelmoidaan tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Abatasepti on biologinen reumalääke, monoklonaalinen fuusioproteiini, joka salpaa T-solujen toimintaa estäen solujen välistä tiedonkulkua ja siten tulehduksen etenemistä.  Sitä käytetään nivelreuman, lastenreuman ja nivelpsoriaasin hoitoon, kun tavanomaisilla reumalääkkeillä tai niiden yhdistelmillä ei ole saatu riittävää hoitovastetta. Abataseptiä käytetään yhdessä muun tavanomaisen reumalääkityksen, kuten metotreksaatin, kanssa.

Annostus ja ottotapa

Abatasepti annostellaan joko ihonalaisena pistoksena tai laskimonsisäisenä infuusiona. Lääke annetaan yleensä ruiskeena ihon alle 125 mg kerran viikossa esitäytetyllä kynällä tai ruiskulla. Tavallisesti potilas pistää lääkkeen itse. Laskimoon annettaessa lääkeinfuusio kestää 30 minuuttia, jonka jälkeen potilasta seurataan noin tunnin ajan. Suonensisäisessä annostelussa kerta-annos on yleensä alle 60 kg painavalle potilaalle 500 mg, 60–100 kg painavalle 750 mg ja yli 100 kg painoiselle potilaalle 1000 mg. Hoito uusitaan 2 viikon ja 4 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta, jonka jälkeen hoito annetaan 4 viikon välein.

Haittavaikutukset

Lääkeinfuusion aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Infuusioreaktioita esiintyy harvoin ja yleensä oireet ovat lieviä. Allergisuuteen taipuvaisia on seurattava tavallista huolellisemmin ja annettava tarvittaessa esimerkiksi antihistamiinia. Hoitojen välisinä aikoina voi harvinaisina esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja sekä verenpaineen nousua. Abatasepti voi lisätä alttiutta infektioihin, joskin vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä ei ole selvästi lisääntynyt. Hoitoa ei saa antaa jos potilaalla on akuutti tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Abatasepti tulee tauottaa kuumeisten tai sairaalahoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Kokemukset leikkaushoidosta abataseptin aikana ovat vähäisiä. Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana abataseptia ei pidä käyttää.

Rokotukset

Rokotukset suositellaan päivittämään ajan tasalle rokotussuositusten mukaisesti ennen abatasepti-hoidon aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita (kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote) ei saa antaa abataseptin aikana tai annetaan vain hoitavan lääkärin harkinnan mukaan. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa itse pistettävää lääkettä käytettäessä ja hoitopaikassa infuusiohoitoja edeltävästi. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Säilytys

Lääke säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.