Päivitetty 23.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.16

Adalimumabi (HUMIRA®, AMGEVITA®, HULIO®, HYRIMOZ® , IDACIO®, IMRALDI®)

Vaikuttava aine

Adalimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α:n vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Adalimumabi -hoito kuten muutkin biologiset hoidot toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee SvB-lausunnon biologisten lääkkeiden korvattavuuden hakemista varten. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 5 vuotta kerrallaan. Ennen lääkehoidon aloittamista pois suljetaan hoidon vasta-aiheet ja ohjelmoidaan tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Adalimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo tuumorinekroositekijä-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin TNF-α:n toiminta estyy ja niveltulehdukset rauhoittuvat. Adalimumabia käytetään nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman hoitoon, kun tavanomaisilla reumalääkkeillä ei ole saatu riittävää hoitovastetta. Parhaat hoitotulokset on saatu kun adalimumabi on yhdistetty metotreksaatti-hoitoon. Lääkkeen teho ilmaantuu muutamassa viikossa.

Annostus ja ottotapa

Adalimumabia annostellaan valmisruiskun tai injektiokynän avulla 40 mg ihon alle kahden viikon välein. Yleensä potilas pistää lääkkeen itse.

Haittavaikutukset

Osalla potilaista esiintyy lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa eivätkä yleensä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Adalimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä on jossain määrin lisääntynyt. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Adalimumabi tulee tauottaa kuumeisten tai sairaalahoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikaisesta käytöstä on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Adalimumabia voidaan harkinnan mukaan käyttää raskauden aikana. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana.

Rokotukset

Adalimumabi-hoidon aikana rokotusvaste saattaa heikentyä ja rokotteet kannattaa antaa ennen hoidon aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita (kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote) ei saa antaa adalimumabin aikana tai annetaan vain hoitavan lääkärin harkinnan mukaan. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Adalimumabia saavat potilaat ovat reumatologin seurannassa.

Säilytys

Adalimumabi säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.