Päivitetty 3.4.2024

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.36

Alemman nilkkanivelen luudutus (triple artrodeesi)

Leikkauksen syyt

Alemman nilkkanivelen luudutuksella hoidetaan kipuoiretta ja korjataan nilkan toiminnallisesti hankalia virheasentoja, mikäli konservatiivisesta hoidosta (esimerkiksi tukipohjalliset tai ortopediset jalkineet) ei enää ole riittävästi apua. Alemman nilkkanivelen luudutus ei rajoita nilkan koukistusojennusliikettä eikä siltä osin vaikeuta kävelyä. Nilkan sivuttaisliikkeet ovat leikkauksen jälkeen rajoittuneet, jonka saattaa huomata esimerkiksi epätasaisessa maastossa kävellessä. Jäykistyksestä huolimatta liikkuminen yleensä helpottuu.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää noin kaksi tuntia ja se tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Nivelestä poistetaan jäljellä olevat rustot ja verestetään luunpinnat. Luut laitetaan yhteen ja kiinnitetään ruuvilla, levyllä tai sinkilällä. Materiaalina on yleensä titaani, joka ei aiheuta vierasesinereaktioita.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Luudutettava alue voi jäädä luutumatta (pseudoatroosi). Mahdollisia riskejä ovat myös haavan paranemisongelmat, haavan tulehdus, hermo- ja verisuonivammat. Hankalimmillaan joudutaan näiden vuoksi uusintaleikkauksiin.

Ennen leikkausta

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Osan tulotarkastuksista hoidamme puhelimitse. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalaan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), B-rakennus, 11. kerros.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja hoito

Kotiuttaminen tapahtuu 2–4 päivää leikkauksesta.

Leikkaava lääkäri päättää jatkohoito-ohjeet aina potilaskohtaisesti. Useimmiten kipsisaapashoito jatkuu 6–10 viikkoa leikkauksesta. Kipsihoitoa jatketaan tarvittaessa ortoosilla. Ensimmäisten viikkojen ajan varausta kevennetään kyynärsauvoja tai muuta apuvälinettä kävellessä tukena käyttäen. Kävelyn apuvälineitä käytetään kipsi- ja ortooosihoidon ajan, ja tarvittaessa pidempäänkin. Yksilölliset varausohjeet kerrotaan loppulausunnossa (sairaala-ajan hoitoyhteenvedossa). Liikkuminen kipsin kanssa harjoitellaan ennen kotiutusta osastolla fysioterapeutin ohjauksessa.

Leikkauksen jälkeen jalkaan tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi jalkaa tulee pitää koholla esimerkiksi tyynyjen päällä. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti etenkin ensimmäisen viikon ajan.

Laskimotukosten ehkäisyyn käytetään verenohennuslääkitystä. 

Noin kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen vaihdetaan kipsisaapas, kontrolloidaan haava ja poistetaan ompeleet. Leikkausta varten tauotetut reumalääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Seuraava käynti poliklinikalla on 6–8 viikkoa leikkauksesta. Tuolloin otetaan röntgenkuvat ja lääkäri tarkistaa luutumisen etenemisen. Lopputarkastus röntgenkuvineen on noin kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Sairausloman pituus on kahdesta neljään kuukautta työn fyysisyydestä riippuen. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

Leikkauksessa käytetyt kiinnitysvälineet (esim. ruuvit) poistetaan vain tarvittaessa. Lopullinen luutuminen tapahtuu noin 3–6 kuukautta leikkauksesta. Rasituskipua ja turvotusta voi esiintyä vielä useamman kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Tarkemmat haavahoito-ohjeet, jatkohoito- ja kuntoutusohjeet sekä kipsiohjeet saat osastolta ennen kotiutusta.

Yhteydenotto

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voit tiedustella Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080 tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen.