Päivitetty 24.3.2024

Tays / reumakeskus
Potilasohje 10.12.39

Antibioottiprofylaksiaohje reumapotilaalle

Tämä ohje on näytettävä hoitavalle hammaslääkärille hammashoidon yhteydessä ja lääkärille muiden toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötunnus:

Nimi:

Dg/Tp:

Suositeltu antibioottiprofylaksia

  • 6 kk ajan tekonivelleikkauksesta / aina (immunosuppressio huomioiden)
  • Suuhun ja ylähengitysteihin kohdistuvat toimenpiteet (esim. hammastoimenpiteet)
  • Mahaonteloon, suku- ja virtsaelimiin kohdistuvat toimenpiteet (esim. erilaiset tähystykset)

Ampisilliini 2 g tai klindamysiini 600 mg 1 tunti ennen toimenpidettä kerta-annoksena.