Päivitetty 30.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.52

Apremilasti (Otezla®)

Vaikuttava aine

Apremilasti

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Reumatologi tai ihopsoriaasia hoitava ihotautilääkäri tekee SvB-lausunnon lääkkeen korvattavuuden hakemista varten. Korvattavuus on määräaikainen.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Apremilastia käytetään iho- ja nivelpsoriaasin hoitoon. Se on suun kautta otettava lääke, joka estää tulehdussoluissa PDE4-entsyymiä ja siten osallistuu tulehdusta ja iho-oireita aiheuttavan immuunivasteen säätelyyn. Apremilasti hillitsee nivelten sekä jänteiden kiinnitysalueiden tulehdusta ja rauhoittaa psoriaasin iho- ja kynsimuutoksia, kutinaa sekä yleisoireita. Teho iho-oireisiin ilmaantuu jo 2 viikossa, mutta niveloireisiin vasta 3–4 kuukauden kuluessa. Lääkettä voidaan käyttää pitkään, mutta jos lääke ei ole tehonnut 6 kuukaudessa, sitä ei kannata jatkaa.

Annostus ja ottotapa

Hoito aloitetaan 5 päivän asteittain nousevalla annoksella erillisellä 2 viikon aloituspakkauksella, joka sisältää 10 mg, 20 mg ja 30 mg tabletteja. Ylläpitoannos on 30 mg kahdesti vuorokaudessa eikä annosta tarvitse muuttaa painon mukaan. Ainoastaan vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa annos on pienennettävä 30 mg:aan kerran vuorokaudessa. Tabletit niellään runsaan nesteen kera ja voidaan ottaa aterioista riippumatta. Tabletteja ei saa murskata eikä puolittaa.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat pahoinvointi, ripuli ja ylävatsavaivat etenkin lääkityksen aloitusvaiheessa. Tablettien nauttiminen ruuan yhteydessä voi vähentää näitä oireita. Maha-suolikanavan haittavaikutukset lievittyvät lääkityksen jatkuessa. Tabletit sisältävät laktoosia. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat päänsärky, väsymys, painon lasku, mielialan lasku ja yliherkkyysreaktiot.

Leikkaukset

Lääkitystä ei tarvitse tauottaa leikkausten vuoksi.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana lääkettä ei pidä käyttää. Huolehdi lääkityksen aikana luotettavasta ehkäisystä.

Rokotukset

Rokotukset voidaan ottaa normaalisti lääkityksen aikana.

Seuranta

Lääkitys ei lisää virus- tai bakteeritulehdusten riskiä, eikä sitä tarvitse tauottaa infektioiden aikana. Se ei kuormita maksaa, eikä aiheuta verenkuvan muutoksia. Säännöllisten laboratoriokokeiden seuranta ei yleensä ole tarpeen apremilastin vuoksi, mutta niiden perusteena voi olla muu samanaikainen lääkitys.

Huomioitavaa

Lääkkeitä tai tuotteita, jotka voivat lisätä sivuvaikutusriskejä ja joiden pitkäaikaiskäyttöä apremilastin kanssa tulisi välttää:

  • epilepsialääkkeet: karbamatsepiini ja fenytoiini
  • rifampisiini-antibiootti
  • luontaistuotteista mäkikuisma