Päivitetty 30.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.08

Atsatiopriini (Azamun®, Imurel®)

Vaikuttava aine

Atsatiopriini

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Nivelreumassa ja erilaisissa sidekudossairauksissa ja verisuonitulehdustaudeissa imusolujen toiminnan säätely on häiriintynyt. Häiriöitä hoidetaan ns. immunosuppressiivisilla lääkkeillä eli solunsalpaajilla. Atsatiopriini on eräs tällainen lääke. Atsatiopriini hidastaa sairauden etenemistä. Vaikutus alkaa yleensä 2–4 kuukauden kuluttua.

Annostus ja ottotapa

Tabletteja on saatavilla kahta vahvuutta: 25 ja 50 mg. Hoitoannos vaihtelee 1–3 mg /painokilo vuorokaudessa. Lääkäri määrää annoksen yksilöllisesti. Tabletit niellään runsaan nesteen kera aterioiden yhteydessä.

Haittavaikutukset

Yleisimpiä haittoja ovat pahoinvointi, täyttävä olo ylävatsalla ja vatsakipu. Nämä, kuten harvinainen lääkekuumekin, ilmaantuvat yleensä ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Yliherkkyysongelmat ja limakalvohaavaumien ilmaantuminen ovat harvinaisia. Luuytimen ja maksan toimintaa seurataan hoidon aikana säännöllisin verikokein. Lääkehoidon aikana voi alttius tulehduksiin lisääntyä. Vältä tartuntalähteitä ja hoida omat tulehduksesi huolella. Hakeudu herkästi lääkärin hoitoon, jos tulehdusoireita ilmaantuu. Kuumeisen tulehdustaudin hoidon aikana lääkitys on syytä tauottaa muutamiksi päiviksi.

Leikkaukset

Puhtaiden ortopedisten leikkausten yhteydessä lääkettä ei tarvitse tauottaa, ellei potilaan kokonaisarvion perusteella anneta yksilöllisiä ohjeita leikkaustilanteisiin. Jos haavan paranemisessa on ongelmia, lääke on syytä tauottaa. Korkeampiin puhtausluokkiin kuluvien elektiivisten leikkausten yhteydessä suositellaan lääkityksen yksilöllistä arviota.

Raskaus ja imetys

Atsatiopriinia voidaan käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana.

Rokotukset

Elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aikana otettujen rokotusten vasteet voivat jäädä alhaisemmiksi kuin muulloin. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuumerokotusta voidaan tämän lääkkeen aikana antaa, jos lääke on yksinään käytössä. Jos atsatiopriinin lisäksi on käytössä kortisoni tai muita vastustuskykyyn vaikuttavia reumalääkkeitä, on keskusteltava lääkärin kanssa lääkityksen tauottamisesta ja muista toimenpiteistä, joilla voidaan arvioida rokotusmahdollisuutta.

Seurantakokeet

Katso erillinen reumalääkkeiden seurantaohje. Seurantakokeet otetaan terveyskeskuksessa, jossa tulokset tarkastetaan.

Lääkkeitä, jotka voivat lisätä haittavaikutusriskejä ja joiden pitkäaikaiskäyttöä atsatiopriinin kanssa tulisi välttää:

  • Allopurinoli (Apurin®, Allonol®, Zyloric® – atsatiopriiniannoksen tulee olla tavallista pienempi, mutta yhdistelmää ei suositella käytettäväksi.
  • Febuksostaatti (Adenuric®) – yhdistelmää ei suositella.