Päivitetty 31.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.50

Belimumabi (Benlysta®)

Vaikuttava aine

Belimumabi on B-solujen stimulaation estäjä.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Belimumabi-hoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Ennen lääkehoidon aloitusta poissuljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Belimumabi on biologinen lääke. Se on spesifinen vasta-aine liukoiselle B-solua stimuloivalle proteiinille (BLyS). Sitoutumalla BLySiin se estää B-solujen hengissä pysymistä ja vähentää niiden erilaistumista immunoglobuliinia tuottaviksi plasmasoluiksi, joten se vaimentaa SLE:ssä esiintyvää haitallista immunologista aktivaatiota ja siten rauhoittaa tautia.

Annostus ja ottotapa

Belimumabin suositeltu annos on 10 mg/kg päivinä 0, 14 ja 28 ja tämän jälkeen neljän viikon välein. Lääke annetaan sairaalassa tiputuksena laskimoon. Ennen infuusiota potilaalle voidaan antaa esilääkkeinä antihistamiinia ja parasetamolia. Tiputus kestää yhden tunnin ajan. Lääkeinfuusion jälkeen potilasta tarkkaillaan yliherkkyysreaktioiden varalta.

Haittavaikutukset

Lääkeinfuusion aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja/tai verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Allergisuuteen taipuvaisia on seurattava tavallista huolellisemmin ja tarvittaessa annettava esimerkiksi antihistamiinia. Belimumabi -infuusioiden välisinä aikoina voi esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja verenpaineen nousua, mutta se on hyvin harvinaista. Belimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa akuutin tai kroonisen infektion aikana.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana belimumabia ei yleensä käytetä.

Rokotukset

Rokotusvaste voi olla heikentynyt hoidon aikana, joten rokotukset on syytä antaa ennen hoidon aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotuksia kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokotusta ei saa antaa lääkityksen aikana. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratorioseurantaa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.