Päivitetty 14.11.2023

Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.10

Golimumabi (Simponi®)

Vaikuttava aine

Golimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Golimumabi-hoito kuten muutkin biologiset hoidot toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee SvB-lausunnon, jolla haetaan Kelalta korvattavuutta biologisiin lääkkeisiin. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 5 vuotta kerrallaan. Ennen lääkehoidon aloittamista pois suljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Golimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin TNF-α:n toiminta estyy ja niveltulehdukset rauhoittuvat. Sitä käytetään nivelreuman, lastenreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin hoitoon, kun tavanomaisilla reumalääkkeillä tai niiden yhdistelmillä ei ole saatu riittävää hoitovastetta. Golimumabin teho on parempi yhdessä metotreksaatin kanssa. Lääkkeen teho ilmaantuu muutamassa viikossa.

Annostus ja ottotapa

Golimumabia annetaan esitäytetyn ruiskun tai injektiokynän avulla ihon alle (50–100 mg) neljän viikon välein. Potilas pistää yleensä lääkkeen itse.

Haittavaikutukset

Osalla potilaista esiintyy iholla lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa eivätkä yleensä anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Golimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä on jossain määrin lisääntynyt. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Golimumabi tulee tauottaa kuumeisten tai sairaalahoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana golimumabia ei yleensä käytetä.

Rokotukset

Rokotusvaste saattaa olla heikentynyt hoidon aikana, joten rokotukset suositellaan annettavaksi ennen golimumabi-hoidon aloitusta. Eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote, ovat lääkityksen aikana kiellettyjä tai annetaan vain hoitavan lääkrin harkinnan mukaan. Influenssarokotusta sen sijaan suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Säilytys

Golimumabi säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.