Päivitetty 7.10.2022

Tays / gynekologinen onkologia
Potilasohje 30.65.01

Gynekologisen syövän takia hoidetun potilaan seuranta

Klinikkamme on seurannut gynekologista syöpää sairastanutta potilasta 3 – 5 vuoden ajan hoitojen päättymisestä. Jos syöpä uusiutuu, se tapahtuu yleensä 2 – 3 vuoden kuluessa taudin toteamisesta. Pienellä osalla potilaista syöpä voi uusiutua vielä useankin vuoden jälkeen. Useiden tutkimusten mukaan tiheä ja useita vuosia kestävä poliklinikkaseurantakaan ei paranna mahdollisuuksia vaikuttaa uusiutuneen gynekologisen syövän ennusteeseen.

Edellä esitetyn perusteella olemme muuttaneet seurantakäytäntöämme. Leikkauksen jälkitarkastuksen jälkeen matalan uusiutumisriskin syövän takia hoidettuja potilaita seurataan oireperusteisesti kolmen vuoden ajan. Huolestuttavista oireista potilas voi olla puhelimitse tai mobiilisovelluksen välityksellä yhteydessä oirepoliklinikkaan. Tarvittaessa potilas ohjataan verikokeisiin ja kuvantamistutkimuksiin sekä lääkärin vastaanotolle. Seuranta-ajan lopussa on lääkärin vastaanotto, jolloin tehdään lopputarkastus ja laaditaan yhteenveto annetuista hoidoista ja seurannasta.

Korkean uusiutumisriskin syövän takia hoidettuja potilaita seurataan säännöllisin poliklinikkakontrollein kolmen vuoden ajan. Vuosina 4 ja 5 potilaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä naistentautien oirepoliklinikalle.

Oirepoliklinikkaseurannan loppumisen jälkeen pyydämme sinua hakeutumaan avoterveydenhuoltoon (oma terveyskeskus tai työterveyshuolto), jos huolestuttavia oireita ilmaantuu.

Monet gynekologista syöpää sairastaneet tarvitsevat tukea ja apua senkin jälkeen, kun seuranta erikoissairaanhoidossa on lopetettu. Apua ja neuvoja voit saada terveyskeskuksista, syöpäpotilaiden neuvontapalveluista ja syöpäjärjestöiltä.

Seurannan aikana voit tarvittaessa olla huolestuttavien oireiden takia yhteydessä Taysin naistentautien oirepoliklinikkaan __________kuun loppuun saakka 20___.

Naistentautien oirepoliklinikka, puhelin 03 311 64714
Soittoajat: keskiviikkoisin kello 13–15 ja perjantaisin kello 13–14.30