Päivitetty 22.3.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.54

Iloprosti (Ilomedin®)

Vaikuttava aine

Iloprosti on synteettinen prostasykliinianalogi.

Vaikutustapa ja käyttöaihe

Iloprosti laajentaa pieniä valtimoita ja laskimoita. Lääkettä käytetään sidekudossairauksia sairastavilla potilailla ääreisverenkierron parantamiseen.

Annostus ja ottotapa

Käyttövalmiiksi saatettu Ilomedin-infuusioneste annostellaan laskimoinfuusiona ääreislaskimoon. Annos sovitetaan yksilöllisen siedettävyyden mukaan välille 0,5–2,0 ng iloprostia /painokilo/min ja annetaan kuuden tunnin infuusiona kerran päivässä. Verenpaine ja sydämen syke mitataan infuusion alussa ja jokaisen annoslisäyksen jälkeen. Yksilöllisesti siedetty annos määritetään ensimmäisten hoitokertojen aikana. Tätä tarkoitusta varten hoito aloitetaan infuusionopeudella 0,5 ng/kg/min 30 minuutin ajan. Tämän jälkeen annosta suurennetaan noin 30 minuutin välein 0,5 ng/kg/min kerrallaan korkeintaan annokseen 2,0 ng/kg/min. Hoitoa toistetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksina voi esiintyä päänsärkyä ja pahoinvointia tai verenpaineen alenemista. Tällöin infuusionopeutta hidastetaan, kunnes siedetty annos löytyy. Jos haittavaikutukset ovat vaikeita, infuusio keskeytetään. Lopun hoitojakson aikana hoitoa tulee jatkaa siedetyksi havaitulla annoksella.

Leikkaukset

Leikkausten yhteydessä lääkityksestä neuvotellaan erikseen hoitavan lääkärin kanssa. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei yleensä annostella raskauden ja imetyksen aikana. Lisätietoa löytyy HUS:n teratologisen tietopalvelun sivuilta.

Seuranta

Seuranta tapahtuu perustaudin lääkityksen vaatimalla tavalla.

Huomioitavaa

Tupakointi pahentaa ääreisverenkiertoa, joten potilaan on lopetettava tupakointi.