Päivitetty 4.2.2021

Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.18

Infliksimabi (Remicade®, Inflektra®, Remsima®)

Vaikuttava aine

Infliksimabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Infliksimabihoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Ennen lääkehoidon aloittamista pois suljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Infliksimabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin TNF-α:n toiminta estyy ja niveltulehdukset rauhoittuvat. Reumasairauksissa sitä käytetään nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin hoidossa, kun tavanomaisilla reumalääkkeillä tai niiden yhdistelmillä ei ole saatu riittävää hoitovastetta. Infliksimabia suositellaan käytettäväksi yhdessä metotreksaatin kanssa. Infliksimabin vaikutus alkaa yleensä muutaman viikon kuluessa.

Annostus ja ottotapa

Infliksimabia on saatavana 100 mg kuiva-ainetta sisältävinä annoksina. Nivelreumassa infliksimabin tavallisin kerta-annos on 3 mg potilaan painokiloa kohti ja sitä voidaan tarvittaessa nostaa annokseen 5 mg painokiloa kohti. Hoito uusitaan 2 viikon ja 6 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta ja sen jälkeen hoito annetaan noin 8 viikon välein. Annostelua voidaan tarvittaessa muuttaa. Infliksimabi annetaan sairaalassa tiputuksena laskimoon. Tiputus kestää noin kaksi tuntia, ja sen aikana hoitaja seuraa vointia. Jos tiputusten yhteydessä ei ole esiintynyt sivuvaikutuksia, ne voidaan lyhentää yhden tunnin kestoisiksi. Hoidon jälkeen potilasta tarkkaillaan vielä tunnin ajan ainakin ensimmäisen hoitokerran yhteydessä.

Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Allergisuuteen taipuvaisia on seurattava tavallista huolellisemmin. Myös hoitojen välisinä aikoina voi harvinaisina esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja verenpaineen nousua. Infliksimabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Jos hoito aloitetaan uudelleen yli 15 viikkoa viimeksi annetun hoidon jälkeen, yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikaisesta käytöstä on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Infliksimabin käyttöä voidaan harkita raskausviikolle 20 saakka. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.

Rokotukset

Infliksimabi voi heikentää rokotusvastetta, joten rokotukset on hyvä antaa ennen lääkkeen aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote, ovat lääkityksen aikana kiellettyjä. Influenssarokotus sen sijaan suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.