Päivitetty 7.7.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.62

Keskijalkaterän luudutusleikkaus

Keskijalkaterän luudutusleikkauksilla hoidetaan kuluneen nivelen kipuoiretta ja korjataan tarvittaessa virheasentoa silloin, kun muilla hoitokeinoilla ei saavuteta riittävää oireiden helpotusta. Leikkaus tehdään niveleen, joka on tuhoutunut nivelreuman, muun tulehduksellisen nivelsairauden, nivelrikon tai vamman seurauksena.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää noin tunnin ja se tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Nivelestä poistetaan jäljellä olevat rustot ja verestetään luupinnat. Asento korjataan, luupinnat asetetaan yhteen ja kiinnitetään yleisimmin ruuveilla tai levyllä.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Luudutettava alue voi jäädä luutumatta (valenivel/pseudoartroosi). Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, kuten haavatulehdus. Kipsin ja rajoittuvan liikkumisen vuoksi syvän laskimotukoksen riski on suurentunut. Hyvin harvinaisia riskejä ovat myös hermo- ja verisuonivammat. Hankalimmillaan joudutaan näiden vuoksi uusintaleikkauksiin.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Tupakoinnin lopettaminen on tärkeää haavojen paranemisen ja luutumisen parantamiseksi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Osan tulotarkastuksista hoidamme puhelimitse. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), B-rakennus, 11. kerros.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen käytetään tavanomaisesti 6–8 viikon kipsihoitoa ja tarvittaessa ortoosia tai tasapohjaista hoitokenkää. Liikkuminen tapahtuu kyynärsauvoihin tukeutuen kevennetyllä varauksella. Leikkaava lääkäri päättää jatkohoito-ohjeet aina potilaskohtaisesti. Fysioterapeutti opastaa vuodeosastolla liikkumiseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kotiutuminen tapahtuu yleensä ensimmäisenä tai toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Leikkaussalissa asetettu halkaistu kalkkikipsi vaihdetaan umpinaiseen, kevyempää materiaalia olevaan kipsiin ennen kotiinlähtöä. Yksilölliset jatkohoito-ohjeet saat fysioterapeutilta kirjallisena ja ne löytyvät kotiin postitettavasta loppulausunnosta (sairaala-ajan hoitoyhteenvedosta). Kipsihoitoon ja leikkaukseen liittyvää verisuonitukosriskiä pyritään leikkauksen jälkeen pienentämään veritulpan estolääkkeellä, joka useimmiten annostellaan ihonalaiskudokseen pistettävänä pistoksena.

Sairausloman pituus on kahdesta neljään kuukautta työn fyysisyydestä riippuen. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

Turvotus ja kipu

Leikattuun jalkaterään tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen vähentämiseksi kohoasento on alkuviikkoina leikkauksen jälkeen tärkeää. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan. Rasituskipua ja turvotusta voi esiintyä vielä useamman kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Haavanhoito ja ompeleet

Mikäli kipsiä ei ole käytössä, pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei muuta ohjeisteta. Kipsin kanssa ensimmäinen haavojen tarkistus on poliklinikalla noin kaksi viikkoa leikkauksesta, jolloin vaihdetaan kipsi ja poistetaan ompeleet haavoilta. Kipsiä ei saa kastella, vaan se suojataan peseytymisen yhteydessä kosteudelta. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen viimeistään ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Tavallisesti ensimmäiset kuusi viikkoa liikutaan kyynärsauvoihin tukeutuen raajanpainovarauksella, ja kontrollien yhteydessä varausta lisätään luutumisen edetessä. Kävelyn apuvälineitä käytetään usein 8–12 viikkoa leikkauksesta. Kuntoutumisesta saat yksilölliset ohjeet.

Jälkikontrollit ortopedille ovat kuuden viikon ja kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Jälkikontrollia varten otetaan röntgenkuva, johon hakeutumiseen saat ohjeet kutsussa. Leikkauksessa käytettyjä kiinnitysvälineitä (esim. ruuvit) ei yleensä tarvitse poistaa.

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voit tiedustella Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080, tai osastolta puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!