Päivitetty 19.3.2024

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.41

Kyynärpään tekonivelleikkaus

Kyynärpään tekonivelleikkaus tehdään kyynärniveleen, jossa reuman, nivelrikon tai vamman jälkeinen rusto- ja/tai luutuho on pitkälle edennyt, tai pirstaleisen nivelensisäisen murtuman ensisijaiseksi hoidoksi. Leikkauksen tarkoituksena on hoitaa kipu ja tukevoittaa kyynärniveltä, jotka osaltaan parantavat raajan toiminnallisuutta. Kyynärtekonivelleikkauksen jälkeen saavutetaan normaalisti hyvin toiminnallinen liikeala. Kyynärtekonivel ei kestä raskasta kuormitusta, joten potilaan on leikkauksen jälkeen kyettävä pysyvästi välttämään yläraajaa voimakkaasti kuormittavaa tekemistä.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää noin kaksi tuntia ja se tehdään yleensä hermopunospuudutuksessa. Potilas on kylkiasennossa leikkauksen ajan. Leikkausalueella sijaitseva kyynärhermo vapautetaan ja suojataan leikkauksen alussa. Luut työstetään tekonivelen muotoisiksi ja tekonivelosat kiinnitetään luusementillä.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, haavan tulehdus, hermo- ja verisuonivammat. Hankalimmillaan joudutaan näiden vuoksi uusintaleikkaukseen.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle noin 2 – 3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä jonohoitajaan. Leikkauskutsun mukana on esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Toimintaterapeutti tekee käden toiminnallisen arvioinnin ja valmistaa yksilöllisen kyynärpäätä tukevan tarrakiinnitteisen lastan leikkauksen jälkeiseen käyttöön. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), 11. kerros.

Leikkauksen jälkeen

Yksilöllinen lasta asetetaan kyynärpään tueksi leikkaussalissa. Käsi tuetaan osastolla kohoasentoon, ja on tärkeää, että sormia liikutetaan heti puudutuksen poistuttua. Sormien liikeharjoitukset vähentävät turvotusta ja kipua. Kävellessä käden voi tukea kantolenkkiin.

Kotiuttaminen tapahtuu yleensä kolmantena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Ensimmäisen viikon käsi on lastassa ja käytännössä arkiaskareista tulee selviytyä yhdellä kädellä. Kantamista ja leikattuun yläraajaan tukeutumista (esim. istumaan noustessa) tulee välttää kuusi viikkoa leikkauksesta. Sairauslomaa kirjoitetaan yleensä kolme kuukautta.

Kotihoito

Turvotus ja kipu

Leikattuun raajaan tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi tee sormien liikeharjoittelut ohjatusti ja pidä kättä kohoasennossa; kävellessä niskakantolenkissä ja makuulla tyynyillä tuettuna. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei sinua toisin ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavallisesti kahden viikon kuluttua leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Kotona on tärkeää jatkaa aktiivisesti sormien liikeharjoituksia. Tunnustelevat kyynärnivelen liikeharjoitteet aloitetaan noin viikko leikkauksesta lasta välillä poistaen. Kun leikkauksesta on kulunut 2 – 3 viikkoa, saat ajan reumakeskuksen päiväsairaalaan varsinaisen liikeharjoittelun aloittamiseksi. Koukistusharjoitteet tehdään aktiivisesti omalla lihasvoimalla, ojennusharjoitteet passiivisesti painovoimaa hyväksi käyttäen. Saat yksilöllisen ohjauksen ja kirjalliset ohjeet toimintaterapeutilta kotiutuessa sekä päiväsairaalakäynnillä. Lastaa käytetään päiväsaikaan 2 – 3 viikkoa leikkauksesta ja yöaikaan 3 – 4 viikkoa. Lastan käytön loputtua kättä voi käyttää kevyissä arkiaskareissa. Vastustettua ojennusta tulee välttää kuusi viikkoa leikkauksesta.

Jälkikontrollit ortopedin poliklinikalla ovat kuuden viikon ja tarvittaessa kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta, minkä jälkeen tekoniveltä seurataan muutaman vuoden välein tekonivelmääräaikaiskontrolleissa. Annettua kuormitusrajoitusta tulee noudattaa pysyvästi.

Tämän yleisohjeen lisäksi voit tiedustella leikkaukseen liittyvistä asioista Reumakeskuksesta reumaortopedian jonohoitajalta, puhelin 03 311 63080 kello 8.15–10, tai osastolta numerosta 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!