Päivitetty 9.4.2024

Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.15

Leflunomidi (Arava®, Leflunomide®)

Vaikuttava aine Leflunomidi.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Se kuluu solunsalpaajien ryhmään. Leflunomidin teho ilmaantuu yleensä kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Annostus ja ottotapa

Tabletit sisältävät yleensä 20 mg vaikuttavaa ainetta. Lääkitys aloitetaan ottamalla 20 mg:n tabletti päivittäin tai aluksi  20 mg joka toinen päivä. Päivittäinen hoitoannos vaihtelee 10–20 mg välillä, 20 mg kerran vuorokaudessa on tavallisimmin käytetty annos. Hoito kestää vuosia. Lääke otetaan aterian yhteydessä runsaan nesteen kera aina samaan aikaan päivästä.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi, vatsavaivat ja ihottuma. Haittavaikutukset yleensä vähenevät hoidon jatkuessa. Myöhemmässä vaiheessa voi harvinaisena esiintyä hiustenlähtöä, painon laskua ja maksaan ja verisoluihin kohdistuvia haittavaikutuksia. Hoidon aikana voi myös verenpaine nousta. Jos ilmaantuu hengenahdistusta, on otettava yhteys lääkäriin. Alkoholin käytössä suositellaan noudatettavaksi pidättyvyyttä. Leflunomidi on aiheellista keskeyttää vaikeiden infektiotautien, mutta ei esimerkiksi tavallisen flunssan yhteydessä.

Leikkaukset

Puhtaiden ortopedisten leikkausten yhteydessä lääkettä ei tarvitse tauottaa, ellei potilaan tilan kokonaisarvion perusteella anneta yksilöllisiä ohjeita leikkaustilanteisiin. Jos haavan paranemisessa on ongelmia, lääke on syytä tauottaa. Korkeampiin puhtausluokkiin kuuluvien elektiivisten leikkausten yhteydessä suositellaan lääkityksen yksilöllistä arviota.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Raskauden aikainen käyttö voi aiheuttaa sikiölle vaurioita, joten raskauden ehkäisystä on huolehdittava hyvin. Perheenlisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että leflunomidi lopetetaan kaksi vuotta ennen raskaaksi tuloa. Tarvittaessa leflunomidin poistumista elimistöstä voidaan nopeuttaa nauttimalla kolestyramiinia (Questran®) tai lääkehiiltä. Lääkäri antaa ohjeet lääkkeiden käytöstä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen lyhentää ennen raskautta vaadittavaa kahden vuoden odotusaikaa tai jos nainen on tullut raskaaksi leflunomidihoidon aikana.

Rokotukset

Elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aikana otettujen rokotusten vasteet voivat jäädä alhaisemmiksi kuin muulloin. Influenssarokotusta suositellaan otettavaksi. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuume- tai tuhkarokkorokotus voidaan tämän lääkkeen aikana antaa, jos lääke on yksinään käytössä. Jos leflunomidin lisäksi on käytössä kortisoni tai muita reuman peruslääkkeitä, on keskusteltava lääkärin kanssa lääkityksen tauottamisesta ja muista toimenpiteistä, joilla voidaan arvioida rokotusmahdollisuutta.

Seuranta

Verenpaineen säännöllinen seuranta aluksi viikon välein, joka tehdään itse tai avohoidossa. Muiden seurantakokeiden suhteen katso erillinen reumalääkkeiden seurantaohje. Seurantakokeet otetaan terveyskeskuksessa, jossa tulokset tarkastetaan.