Päivitetty 6.8.2020

Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.21

Mykofenolaatti (Cellcept®, Mycofenolate Moffetil®, Mycofortic®)

Vaikuttava aine

Mykofenolaattimofetiili, mykofenolihappo.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Lääke on kehitetty elinsiirroissa käytettäväksi hylkimisreaktion estoon. Sitä käytetään myös immunologisissa sairauksissa, joissa immunologinen reaktio kohdistuu omia kudoksia vastaan. Lääke estää tulehdusreaktiota ylläpitävien lymfosyyttien toimintaa. Sillä hoidetaan systeemisiä sidekudostauteja kuten SLE:tä, mutta myös erilaisia verisuonitulehdustauteja. Sen teho riippuu annoksesta ja ilmaantuu muutaman kuukauden kuluessa.

Annostus ja ottotapa

Mykofenolimofetiilia, joka muuttuu aineenvaihdunnassa mykofenolihapoksi, annostellaan 500 mg ja mykofenolihappoa 360 mg tabletteina nostaen annos mykofenolattimofetiilia käytettäessä 1500–3000 mg vuorokaudessa ja mykofenolihappoa käytettäessä 1080–2160 mg vuorokaudessa. Nämä annokset ovat vaikutukseltaan samanlaisia. Lääke voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

Haittavaikutukset

Lääkityksen yhteydessä voi esiintyä yliherkkyysreaktioita, päänsärkyä, ruuansulatuskanavan oireita ja joskus kuumeilua. Mykofenolaatti voi lisätä alttiutta sekä virus-, bakteeri- että sieni-infektioihin. Hoito on tauotettava infektioiden hoidon ajaksi. Lääkkeen käytön aikana voi esiintyä muutoksia verisolujen määrissä ja näiden perusteella annosta voidaan joutua muuttamaan. Myös maksan toimintahäiriöt ovat mahdollisia. Puolustuskykyä heikentävä lääkitys voi altistaa imukudoksen ja ihon kasvaimille, minkä vuoksi suositellaan valolta suojautumista.

Leikkaukset

Puhtaiden ortopedisten leikkausten yhteydessä lääkkeen tauotus ei ole yleensä tarpeen. Isojen toimenpiteiden kuten tekonivelleikkausten yhteydessä mahdollisesta tauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Neuro-, plastiikka-, thorax-, suolisto- ja virtsatiekirurgisten, gynekologisten, silmä- ja korvaleikkauksien yhteydessä lääkitys tauotetaan viikko ennen leikkausta ja lääkitystä jatketaan haavan parannuttua ompeleiden poiston tai muun arvioidun paranemisajan jälkeen. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana mykofenolaattia ei pidä käyttää. Perheenlisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että mykofenolihappo lopetetaan kuusi viikkoa ennen raskaaksi tuloa. Lisätietoa löytyy HUS:n teratologisen tietopalvelun sivuilta.

Rokotukset

Elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aikana otettujen rokotusten vasteet voivat jäädä alhaisemmiksi kuin muulloin. Influenssarokotusta suositellaan otettavaksi. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuumerokotusta voidaan tämän lääkkeen aikana antaa, jos lääke on yksinään käytössä. Jos mykofenolaatin lisäksi on käytössä kortisoni tai muita vastustuskykyyn vaikuttavia reumalääkkeitä, on keskusteltava lääkärin kanssa lääkityksen tauottamisesta ja muista toimenpiteistä, joilla voidaan arvioida rokotusmahdollisuutta.

Seurantakokeet

Katso erillinen reumalääkkeiden seurantaohje. Seurantakokeet otetaan terveyskeskuksessa, jossa tulokset tarkastetaan.