Päivitetty 7.12.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.45

Olkapään tekonivelleikkaus

Olkapään tekonivelleikkaus tehdään olkaniveleen, jossa reuman, nivelrikon tai vamman jälkeinen rusto- ja/tai luutuho on pitkälle edennyt, tai pirstaleisen murtuman ensisijaiseksi hoidoksi. Leikkauksen tarkoituksena on hoitaa kipua ja tukevoittaa olkaniveltä, mikä parantaa raajan toiminnallisuutta. Olkapään tekonivelleikkaus voidaan tehdä käyttämällä koko- tai osatekoniveltä varrellisena tai varrettomana. Jännerepeämätilanteissa käytetään erityistä käänteistekoniveltä. Luu- ja pehmytkudostilanteen mukaan leikkaava lääkäri valitsee potilaalle parhaiten soveltuvan mallin. Olkatekonivelleikkauksen jälkeen saavutettava liikeala vaihtelee runsaasti. Siihen vaikuttavat jänteiden ja lihasten kunto, tekonivelmalli sekä leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen onnistuminen.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää vajaat kaksi tuntia ja se tehdään yleisanestesiassa yhdistettynä hermopunospuudutukseen. Potilas on selällään puoli-istuvassa asennossa leikkauksen ajan. Leikkauksessa tehdään riittävät pehmytkudosvapautukset, luut työstetään käytettävän tekonivelmallin mukaisesti ja tekonivelosat kiinnitetään luusementillä tai ilman.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, haavan tulehdus, hermo- ja verisuonivammat. Hankalimmillaan joudutaan näiden vuoksi uusintaleikkaukseen.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Hampaiden mahdolliset tulehduspesäkkeet tulee hoitaa ennen leikkausta. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti. Mitä enemmän pystyt tekemään fysioterapeutin sinulle ohjaamia leikattavan olkapään lihasharjoitteita ennen leikkausta, sitä helpommin sujuu leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen ja saavutat paremman leikkaustuloksen.

Jonohoitaja soittaa sinulle ja sopii leikkaus- ja tulotarkastusajan, joka on 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausta. Mikäli sinulle ilmaantuu ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä jonohoitajaan. Leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), 11. kerros.

Leikkauksen jälkeen

Leikkausosastolla olkaniveltä tukemaan asetetaan niska-kantolenkki vartalolisätuella. On tärkeää, että sormia ja rannetta liikutetaan heti puudutuksen poistuttua turvotuksen ja kivun vähentämiseksi. Sidosta kevennetään ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Fysioterapeutti ohjaa osastolla olkapään liikeharjoitteet, joissa edetään leikanneen lääkärin tekemän suunnitelman mukaisesti. Kotiuttaminen tapahtuu toisena tai kolmantena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Sairauslomaa kirjoitetaan yleensä kolme kuukautta.

Kotihoito

Turvotus ja kipu

Leikattuun raajaan tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Tekemällä ohjattuja liikeharjoitteita nopeutat turvotuksen poistumista. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei sinua toisin ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavallisesti kahden viikon kuluttua leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Niska-kantolenkkiä käytetään kivun mukaan 3–6 viikkoa. Kättä saa käyttää kevyissä arkiaskareissa, huomioiden erikseen ohjatut rajoitteet. Tavallisesti olkapään ulkokiertoa vältetään ensimmäisten viikkojen ajan. Kädellä ei saa kantaa taakkoja ennen ortopedin jälkikontrollia. Tekemällä tunnollisesti ohjatut liikeharjoitteet saavutat parhaimman mahdollisen leikkaustuloksen. Fysioterapeutin ohjauskäyntejä on hyvä järjestää kotiutumisen jälkeenkin muutamia kertoja.

Jälkikontrollit ortopedin vastaanotolla ovat kuuden viikon ja tarvittaessa kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta, minkä jälkeen tekoniveltä seurataan muutaman vuoden välein tekonivelmääräaikaiskontrolleissa.

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voi tiedustella Reumakeskuksesta reumaortopedian jonohoitajalta, puhelin 03 311 63080 kello 8.15–10, tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!

Tays/Reumakeskus
Yhteiskäytössä (hyväksyjä):
Tekijä/pvm: Pirjo Honkanen
Päivitetty:
Ohjenumero: 10.12.45
Hyväksyjä/pvm: Pirjo Honkanen