Päivitetty 7.7.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.47

Peukalon tyvinivelen muovausleikkaus

Peukalon tyvinivelen leikkauksen tarkoituksena on lievittää kipua ja parantaa käden toimintakykyä korjaamalla peukalon virheasentoa, tukevoittamalla niveltä sekä parantamalla liikkuvuutta. Leikkaus tehdään tilanteessa, jossa niveleen on jo kehittynyt rustovaurio.

Leikkauksen periaatteet

Vioittunut rustopinta poistetaan ja korvataan käsivarresta otettavalla jännesiirteellä. Nivel vapautetaan virheasennon korjaamisen mahdollistamiseksi. Niveltä tukevoitetaan samaisella jännesiirteellä. Leikkaus kestää noin tunnin ja se tehdään yleensä hermopunospuudutuksessa. Mikäli peukalon keskinivel on epävakaa, yhdistetään toimenpiteeseen keskinivelen luudutus. Peukalon tyvinivelen muovausleikkaus voidaan tehdä ranteen luudutusleikkauksen yhteydessä, jolloin jännesiirre otetaan ranteen alueelta.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, kuten haavatulehdus. Hyvin harvinaisia riskejä ovat myös hermo- ja verisuonivammat.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Hoidonjärjestelijä soittaa sinulle noin kuukausi ennen suunniteltua leikkausajankohtaa ja sopii kanssasi leikkauspäivän ja ajan tulotarkastukseen poliklinikalle. Mikäli sinulla on ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Toimintaterapeutti tekee käden toiminnallisen arvioinnin ja ohjaa leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), B-rakennus, 11. krs.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen käsi tuetaan osastolla kohoasentoon. Muita sormia on hyvä liikutella heti puudutuksen poistuttua. Kotiuttaminen tapahtuu leikkauspäivän iltana tai ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Toimintaterapeutti valmistaa leikkauksen jälkeen yksilöllisen ortoosin, joka tukee peukalon hyvään asentoon ja jota käytetään 6–8 viikkoa. Peukalon liikeala- ja voimaharjoittelu aloitetaan 4–6 viikkoa leikkauksesta. Yksilölliset jatkohoito-ohjeet saat toimintaterapeutilta kirjallisena, ja ne löytyvät kotiin postitettavasta loppulausunnosta (sairaala-ajan hoitoyhteenvedosta). Aktiivinen harjoittelu on tärkeää hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Sairausloma fyysisestä työstä on yleensä noin 2,5 kuukautta. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

KOTIHOITO

Turvotus ja kipu

Leikattuun käteen tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi tee sormien liikeharjoittelut ohjatusti ja pidä kättä kohoasennossa; kävellessä niskakantolenkissä ja makuulla tyynyillä tuettuna. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei sinua muutoin ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavallisesti kaksi viikkoa leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Aktiivinen peukalon liikeharjoittelu ja voimaharjoittelu jatkuvat kolme kuukautta leikkauksesta. Toimintaterapeutti ohjeistaa harjoittelun ja seuraa etenemistä. Leikkauksen jälkeen arkiaskareista on käytännössä suoriuduttava yksikätisesti lastahoidon ajan.

Jälkikontrollit ortopedille ovat 6–8 viikon ja 3–4 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Jälkikontrollia varten otetaan röntgenkuva, johon hakeutumiseen saat ohjeet kutsussa.

Yhteydenotto

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voit kysyä Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080, tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!