Päivitetty 30.10.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.65

Biologisen lääkityksen ja biosimilaarien aloittaminen

Biologisen lääkityksen tai biosimilaarin aloitusta harkitaan, kun perinteisillä reumalääkityksillä ei saavuteta riittävää vastetta tai haittavaikutusten vuoksi näitä ei voida käyttää riittävillä annoksilla.

Biologiset lääkkeet valmistetaan geeniteknologisesti soluviljelmissä ja ne ovat yleensä valkuaisaineita eli proteiineja. Biologisten lääkkeiden vaikutus kohdistuu tarkasti tiettyyn solun rakenteeseen ja siten aiheuttaa vähemmän koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Suurin osa lääkkeistä annetaan pistoksina, mutta tietyissä erityistilanteissa valitaan poliklinikalla suoneen tiputuksena annettava lääke.

Biosimilaari on samankaltainen biologinen lääke kuin alkuperäinen biologinen valmiste ja se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta. Biologisten lääkkeiden valmistustavasta johtuen, biosimilaarin ja alkuperäisen lääkevalmisteen välillä on pieniä eroja, mutta biosimilaarit ovat yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin alkuperäiset valmisteet.

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat kalliimpia kuin perinteiset reumalääkkeet. Kelan vuosiomavastuu eli lääkekatto on korvattujen lääkekustannusten kalenterivuosittainen yläraja, joka täyttyy yleensä ensimmäisellä ostokerralla. Kun vuosiomavastuu ylittyy, loppuvuoden ajan jokainen korvattava valmiste maksaa omavastuun verran. Tarvittaessa taloudellisista asioista on mahdollisuus keskustella sosiaalityöntekijän kanssa.

Ennen lääkehoidon aloitusta

 • Otetaan laboratoriokokeita kuten hepatiitti- ja HIV-vasta-aineet ja tuberkuloosikoe sekä tarvittaessa keuhkojen röntgenkuva.
 • Rokotussuoja on tarkastettava omasta terveyskeskuksesta. Voimassa on oltava rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja influenssarokotetta suositellaan otettavaksi vuosittain. Koronarokotusta suositellaan kaikille reumatauteja sairastaville. Lisäksi lääkäri kirjoittaa reseptin pneumokokkirokotteesta, joka ostetaan apteekista ja pistetään omassa terveyskeskuksessa.
 • Otetaan puheeksi mahdolliset perheenlisäyssuunnitelmat
 • Hampaiden tulee olla kunnossa (hammaslääkärikäynti viimeisen vuoden sisällä eikä parhaillaan hammastulehdukseen viittaavia oireita). Tarvittavat hammashoidot tehdään ensisijaisesti terveyskeskuksessa
 • Lääkäri tekee B-lausunnon lääkityksen korvattavuudesta ja se lähetetään (postitetaan Kelaan)
 • Saat kirjallista ja suullista tietoa sinulle aloitettavasta lääkkeestä

Hoidon alkaessa

 • Ole yhteydessä reumapoliklinikalle pistosopetusajan varaamiseksi, kun Kela on myöntänyt lääkekorvattavuuden
 • Tilaa lääke apteekkiin hyvissä ajoin ennen pistosopetusaikaa
 • Ota pistosajalle mukaan yksi lääkeannos
 • Siirrä varattua aikaa, jos sairastut kuumeiseen tulehdustautiin
 • Yleensä aiempi käytössä ollut reumalääkitys jatkuu biologisen lääkityksen ohessa

Hoidon aikana

 • Tauota lääke kuumeisten ja sairaalahoitoa vaativien infektioiden ajaksi
 • Biologinen lääkitys tauotetaan leikkausten yhteydessä
 • Pidä huolta hampaiston ja suun kunnosta omahoidolla ja säännöllisillä hammaslääkärikäynneillä
 • Käy seurantaverikokeilla reumapoliklinikan ohjeiden mukaan oman terveysaseman kautta.
 • Lääkekorvattavuus on voimassa viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se on uusittava hoidon jatkuessa (tarkista voimassaolo Kela-kortista)

Lue lisää

Lisätietoa saat Reumatalon verkkosivuilta (www.terveyskyla.fi/reumatalo).