Päivitetty 29.1.2024

Tays / suu- ja leukasairauksien poliklinikka
Potilasohje 55.58.18

Purennan korjaus oikomishoidolla ja leuansiirtoleikkauksella

Kun purentavirheeseen liittyy hampaiden asentovirheiden lisäksi leukaluiden suuri epäsuhta, purenta korjataan hoidolla, jossa yhdistetään oikomishoito ja leukojen asentoa korjaava leikkaushoito. Tällaisen purennan korjaushoidon kokonaiskesto on yleensä 3–6 vuotta, ja siihen kuuluvat seuraavat hoitovaiheet:

 • Oikomishoito ennen leikkausta
 • Leuansiirtoleikkaus
 • Oikomishoito leikkauksen jälkeen

Tämän jälkeen hoitoa seuraa vielä ylläpitovaihe, jonka avulla pyritään estämään purennan palautuminen. Ylläpitovaihe ja purennan seuranta kestää noin kaksi vuotta.

Hoidon suunnittelu

Purennan korjaushoito suunnitellaan ja toteutetaan oikojahammaslääkärin ja suu- ja leukakirurgin yhteistyönä. Suunnittelun apuna käytetään hampaista tehtyjä kipsimalleja, röntgenkuvia ja valokuvia sekä tietokoneanalyysejä.

Suun terveydentila ennen hoidon aloittamista

Ennen hoidon aloittamista on tärkeää, että mahdolliset reiät hampaissa on paikattu, iensairaudet hoidettu ja hammaskivi poistettu omalla hammaslääkärillä ja suuhygienistillä. Ennen purennan korjaushoidon aloittamista on lisäksi yleistä, että viisaudenhampaat joudutaan poistamaan.

Tupakkatuotteet ja nikotiinivalmisteet

Tupakkatuotteet, kuten tupakka, nuuska, sähkötupakka eli kaikki nikotiinivalmisteet, lisäävät leuansiirtoleikkauksen riskejä ja näin ollen niiden käyttö tulee lopettaa jo ennen oikomishoidon aloitusta.

Hoidon vaiheet

Oikomishoito ennen leikkausta

 • Purennan korjaushoito aloitetaan hampaiden oikomishoidolla, jonka tarkoituksena on siirtää hampaat hyvään asentoon sekä muotoilla hammaskaaret toisiinsa nähden sopiviksi.
 • Oikomishoito toteutetaan kiinteillä oikomiskojeilla, mikä tarkoittaa, että oikomiskojeet kiinnitetään hampaisiin pysyvästi koko hoidon ajaksi. Jos olet allerginen nikkelille, kerrothan siitä oikojahammaslääkärille jo hoidon suunnitteluvaiheessa.
 • Hoidon etenemistä seurataan ja oikomiskojeiden hampaita siirtäviä voimia säädetään, eli aktivoidaan, oikojahammaslääkärin vastaanotolla säännöllisesti noin 6–8 viikon välein. Aktivointi voi aiheuttaa lyhytkestoista kipua hampaissa, joka on kuitenkin vaaratonta.
 • Oikomishoidon aikana on tärkeää toteuttaa päivittäin huolellista suuhygieniaa, sillä kiinteät oikomiskojeet lisäävät riskiä hampaiden reikiintymiseen ja iensairauksien syntyyn. Hyvään suuhygieniaan kuuluu hampaiden harjaus, hammasvälien puhdistus sekä fluorihammastahnan ja ksylitolin käyttö.
 • Oikomishoidon kesto ennen leikkausta on yksilöllistä ja se riippuu siitä, paljonko hampaita tarvitsee siirtää. Keskimääräinen oikomishoidon pituus ennen leikkausta on 1–3 vuotta.

Leuansiirtoleikkaus

 • Kun oikomishoidolla on saavutettu haluttu lopputulos, voidaan leuansiirtoleikkaus tehdä. Leikkauksen tarkoituksena on siirtää leuat toisiinsa nähden hyvään asentoon ja saavuttaa näin tasapainoinen purenta ja leukojen välinen suhde. Ala- tai yläleukaa voidaan siirtää eteenpäin tai taaksepäin. Joskus on tarpeen myös molempien leukojen siirto.
 • Jotta leikkaus onnistuu mahdollisimman hyvin ja toivut siitä nopeasti, tulee tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden käyttö lopettaa ennen oikomishoidon aloitusta. Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden käyttö voi olla peruste myös leikkauksen siirtymiselle.
 • Leikkaus tehdään yleisanestesiassa, eli nukutuksessa. Leikattava leuka irrotetaan ja kiinnitetään uuteen asemaansa pienillä titaanilevyillä ja -ruuveilla. Leikkaushaavat jäävät yleensä suun sisäpuolelle, mutta joskus kasvoihin tarvitsee tehdä yhden ompeleen viillot, joista voi jäädä pienet arvet.
 • Leikkauksen jälkeen on tavallista, että kasvojen alueella on kipua, turvotusta ja mustelmia muutaman viikon ajan. Suun avaaminen leikkauksen jälkeen on sallittua, mutta aluksi se on vaikeaa ja esimerkiksi suun puhdistus ja syöminen ovat hankalaa. Toipumisaikana ruuan koostumuksen tulee olla pehmeää, sillä kovan puremista tulee välttää 6 viikon ajan.
 • Leikkauksen jälkeen sairausloman pituus on työstä riippuen 4–6 viikkoa.

Oikomishoito leikkauksen jälkeen

 • Leuansiirtoleikkauksen jälkeen purenta viimeistellään jatkamalla oikomishoitoa kiinteillä oikomiskojeilla. Oikomishoidon pituus on yksilöllistä, mutta sen keskimääräinen kesto on 6–12 kuukautta.

Ylläpitovaihe

 • Oikomiskojeiden poiston jälkeen hoitoa seuraa ylläpitovaihe (retentio), jonka tarkoituksena on ylläpitää saavutettu purenta.
 • Yläleuan purentaa ylläpidetään irrotettavalla akryylista tehdyllä suulaenlevyllä noin
 • 1–1,5 vuoden ajan. Alaleuassa etuhampaiden taakse liimataan ohut metallinen tukilanka (retentiolanka), joka jätetään pysyvästi paikoilleen. Joskus on myös tarpeen liimata yläetuhampaiden taakse metallilanka tukemaan purentaa.

Hoitoon liittyvät riskit

Alaleuan leikkauksessa yleisin riski on alaleuan tuntopuutos alahuulen ja leuan kärjen alueella. Useimmiten tunto palautuu, mutta joskus on mahdollista, että alaleuan alueelle jää pysyvä tunnon alenema. Yläleuan leikkauksen jälkeen ohimenevää tunnottomuutta voi esiintyä yläleuan ikenissä ja ylähuulessa.

Muita leikkaukseen liittyviä riskejä ovat leikkausalueen infektio ja nukutukseen liittyvät riskit. Harvinaisia riskejä ovat hammasvauriot ja leukaluun virheellinen halkeaminen sekä leukanivelen pään virheasento.

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden käyttö lisää leikkausriskejä, kuten hidastaa luun luutumista ja haavan paranemista sekä nostaa infektioriskiä, joten tästä syystä niiden käyttö tulee lopettaa ennen oikomishoidon aloitusta.

Oikomishoidon osalta riskinä on hampaan juuren kärjen lyhentyminen, joka voi aiheuttaa hampaassa liikkuvuutta. Lisäksi oikomishoidon aikana riski hampaiden reikiintymiseen ja iensairauksien syntyyn kasvaa.

Hoidon kustannukset

Hoidon kustannukset koostuvat poliklinikkamaksuista ja leikkauksen osalta vuodeosastomaksuista. Maksut kattavat kokonaisuudessaan koko purennankorjaushoidon.

Hoitopäätöksen tekeminen

Purennan korjaus oikomishoidolla ja leuansiirtoleikkauksella on psyykkisesti ja fyysisesti raskas kokemus, sillä niin oikomishoito kuin leikkauksesta toipuminenkin ovat pitkäkestoisia prosesseja, jotka vaativat onnistuakseen täydellistä hoitoon sitoutumista, kärsivällisyyttä ja hyvää motivaatiota. Lisäksi purennan korjaushoito muuttaa ulkonäköä, ja tähän tottuminen vie aikaa, vaikka muutokset ovat positiivisia. Hoidon aikana perheen ja läheisten tuki on tärkeä voimavara.

Hoitopäätös: Päätöstä hoitoon ryhtymisestä ja siihen sitoutumista on hyvä harkita rauhassa ajan kanssa. Sinun on hyvä keskustella myös oikojahammaslääkärin ja suu- ja leukakirurgin kanssa hoidon vaiheista, sen hyödyistä ja riskeistä sekä odotuksistasi ja toiveistasi ennen lopullisen hoitopäätöksen tekemistä.

Yhteystiedot

Tampereen yliopistollinen sairaala
Suu- ja leukasairauksien poliklinikka
Arvo Ylpön katu 6
Finn-Medi 1 -rakennus, 4. kerros
Puhelin 03 3116 4106
Soittoaika arkisin kello 9–13