Päivitetty 7.7.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.34

Ranteen luudutusleikkaus

Ranteen luudutusleikkaus tehdään ranneniveleen, jossa rusto- ja/tai luuvaurio on jo pitkälle edennyt. Leikkauksen tarkoituksena on lievittää kipua, tukevoittaa ranneniveltä ja korjata nivelen virheasentoa, jotka kaikki osaltaan parantavat käden ja sormien toiminnallisuutta. Ranteen kokoluudutusleikkauksen jälkeen ranteessa ei ole ojennus-, koukistus- eikä sivuttaisliikettä, mutta ranteen kiertoliikkeet paranevat suurella osalla potilaista.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää 1–2 tuntia ja se tehdään yleensä hermopunospuudutuksessa. Leikkauksessa luut työstetään hohkaluupintaisiksi ja kiinnitetään virheasennot korjaten sisäisellä kiinnityslaitteella (tavanomaisesti Rushin pinnillä tai levyllä). Ranneluudutus-leikkauksen yhteydessä kyynärluun pää typistetään.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Luudutettava alue voi jäädä luutumatta (pseudoatroosi). Mahdollisia riskejä ovat myös haavan paranemisongelmat, haavan tulehdus, hermo- ja verisuonivammat. Hankalimmillaan joudutaan näiden vuoksi uusintaleikkaukseen.

Ennen leikkausta

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Toimintaterapeutti tekee käden toiminnallisen arvioinnin ja suunnittelee yhdessä kanssasi sinulle toiminnallisimman ranteen luudutusasennon. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), B-rakennus, 11. kerros.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen käsi tuetaan osastolla kohoasentoon. On tärkeää, että sormia liikutetaan heti puudutuksen poistuttua. Sormien liikeharjoitukset vähentävät leikkausalueen turvotusta ja kipua. Ranneluudutusleikkauksen jälkeen tarvitaan osastolla tehokas kipulääkitys.

Kotiuttaminen tapahtuu yleensä ensimmäisenä tai toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Luutumisen mahdollistamiseksi ranne tuetaan 6–8 viikoksi yksilöllisellä ortoosilla, jonka toimintaterapeutti valmistaa 1–2 päivää leikkauksesta ja antaa tarkemmat kirjalliset harjoitusohjeet. Sairausloma fyysisestä työstä on yleensä kolme kuukautta. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

Kotihoito

Turvotus ja kipu

Leikattuun käteen tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi tee sormien liikeharjoittelut ohjatusti ja pidä kättä kohoasennossa; kävellessä niskakantolenkissä ja makuulla tyynyillä tuettuna. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei sinua toisin ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavallisesti kahden viikon kuluttua leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Kotona on tärkeää jatkaa aktiivisesti sormien liikeharjoituksia. Ensimmäiseen ortopedin jälkikontrolliin saakka (6–8 viikkoa) käytettävän ortoosin tulee istua hyvin. Toimintaterapiaan sovitaan käynti noin viikon kuluttua leikkauksesta ortoosin säätöä varten.

Kättä saa kuormittaa vain "kahvikupin" (250 g) verran eli pääosin arkiaskareista on suoriuduttava yksikätisesti. Ortoosi ei estä kyynärvarren kiertoliikkeitä, mutta niitä tulee välttää ensimmäiseen jälkikontrolliin saakka.

Jälkikontrollit ortopedille ovat 6–8 viikon ja kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Ensimmäisen jälkikontrollin jälkeen aloitetaan kyynärvarren kiertoliikeharjoitteet. Yleensä tässä vaiheessa voidaan siirtyä kevyemmän tehdasvalmisteisen rannetuen käyttöön ja kättä voi käyttää aivan kevyissä arkiaskareissa. Yli yhden kilon kuormitusta tulee välttää kolmen kuukauden kontrolliin saakka. Yksilölliset jatkohoito-ohjeet saat toimintaterapeutilta kirjallisena, ja ne löytyvät sinulle postitettavasta loppulausunnosta (sairaala-ajan hoitoyhteenvedosta).

Tämän yleisohjeen lisäksi voit tiedustella leikkaukseen liittyvistä asioista Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080 tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!