Päivitetty 27.2.2024

Tays / reumasairaudet
Potilasohje 10.12.60

Reumalääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Lääke

Raskaus

Imetys

ASA, NSAID

ASA (100 mg)

voi käyttää

voi käyttää

Indometasiini

ei suositella

ei suositella

Muut NSAID

voi käyttää (1)

voi käyttää (1)

COX-2 estäjät 

ei voi käyttää

ei suositella

Glukokortikoidit

Prednisoloni, metyyliprednisoloni

voi käyttää

voi käyttää

Synteettiset reumalääkkeet

Klorokiinivalmisteet (Oxiklorin®, Heliopar®)

voi käyttää

voi käyttää

Aurotiomalaatti (Myocrisin®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan

voi käyttää

Sulfasalatsiini (Salazopyrin®)

voi käyttää (2g/pv) (2)

voi käyttää

Solusalpaajat

Atsatiopriini (Azamun®, Imurel®, Imuprin®)

voi käyttää (2mg/kg/pv)

voi käyttää

Leflunomidi (Arava®, Leflunomide®)

lopetettava kaksi vuotta ennen raskautta (3)

kielletty

Metotreksaatti (Trexan®, Ebetrex®, Metoject®)

lopetettava kolme kuukautta ennen raskautta (2)

kielletty

Mykofenolaatti (Cellcept®, Mycophenolate Mofetil®)

lopetettava kuusi viikkoa ennen raskautta

kielletty

Siklosporiini (Sandimun Neoral®)

voi käyttää

voi käyttää (4)

Syklofosfamidi (Sendoxan®, Syklofosfamid®)

lopetettava kolme kuukautta ennen raskautta

kielletty

Biologiset reumalääkkeet

TNF-α-estäjät:

Adalimumabi (Humira®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan
-tarvittaessa voi käyttää 20. rv:lle (5, 6)

voi käyttää

Etanersepti (Enbrel®Erelzi®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan
-tarvittaessa voi käyttää 32. rv:lle (5, 6)

voi käyttää

Golimumabi (Simponi®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan (5, 7)

ei suositella (7)

Infliximabi (Inflectra®, Remicade®, Remsima®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan
-tarvittaessa voi käyttää 20. rv:lle (5, 6)

voi käyttää

Sertolitsumabi (Cimzia®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan
-tarvittaessa voi käyttää koko raskauden (5, 6)

voi käyttää

Muut biologiset valmisteet:

Abatasepti (Orencia ®)

lopetetaan kolme kuukautta ennen raskautta (5)

ei suositella

Anakinra (Kineret®)

lopetetaan yksi viikko ennen raskautta (5)

ei suositella

Belimumabi (Benlysta®)

lopetetaan neljä viikkoa ennen raskautta (5)

ei suositella

Rituximabi (Mabthera®)

lopetetaan kuusi kuukautta ennen raskautta (5)

ei suositella

Sekunimumabi (Cosentyx ®)

lopetetaan 20 viikkoa ennen raskautta (5)

ei suositella

Tosilitsumabi ( RoActemra®)

lopetetaan kolme kuukautta ennen raskautta (5)
-tarvittaessa voi käyttää raskauden toteamiseen asti

ei suositella (8)

Ustekinumabi (Stelara®)

lopetetaan 15 viikkoa ennen raskautta (5)

ei suositella

Kinaasiestäjät

Barisitinibi (Olumiant®)

lopetetaan yksi viikko ennen raskautta (5)

ei suositella

Tofasitinibi (Xeljanz®)

lopetetaan neljä viikkoa ennen raskautta (5)

ei suositella

Muut

Apremilasti (Otezla®)

lopetetaan neljä viikkoa ennen raskautta (5)

ei suositella

(1) Toistuvaa käyttöä vältettävä raskautta suunniteltaessa ja 28. raskausviikon jälkeen. Raskauden aikana suositellaan lyhytvaikutteisten valmisteiden käyttöä.

(2) Raskautta suunnitteleville suositellaan foolihappolisä 1 mg vuorokaudessa. Metotreksaatin lopetuksen jälkeen ja sulfasalatsiinin käyttäjille suositellaan foolihappolisän jatkamista ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun saakka.

(3) Lääkepitoisuutta voidaan vähentää 11 vuorokauden kolestyramiinihoidolla ( 8g x3). Lääkepitoisuus kontrolloidaan hoidon jälkeen kaksi kertaa kahden viikon välein. Raskaus on mahdollinen kahden kuukauden kuluttua poistolääkityksestä.

(4) Yksittäistapauksissa äidin lääkitys aiheuttanut terapeuttisen lääkepitoisuuden lapsessa. Lääkehoito ei ole este imettämiselle, mutta lapsen munuaistoiminnan seuranta on suositeltavaa. Haittoja epäiltäessä voidaan määrittää lääkepitoisuus.

(5) Biologisten ja muiden uusien lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua. Päivitetyt ohjeet ovat saatavissa HYKSin valtakunnallisesta teratologisesta tietopalvelusta, puhelin 09 4717 6500 arkisin kello 9–12.

(6) Elävien heikennettyjen taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista tulisi välttää ensimmäiseen 12 kuukauden ikään saakka, mikäli lääkettä on käytetty raskauden aikana ja erityisesti jos käyttöä tapahtunut raskauden puolivälin jälkeen. Lapsen lääkepitoisuuden mittaaminen voi olla aiheellista. Sertolitsumabin kohdalla istukkaläpäisevyys on hyvin vähäistä, eikä lääkkeen raskaudenaikaista käyttöä pidetä esteenä lapsen rokottamiselle.

(7) Koska golimumabin käytöstä raskauden aikana ei ole kokemusta eikä sen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tutkittua tietoa, tulee sen käyttöä välttää, mikäli käytössä on muista vaihtoehtoja.

(8) Imetystä ei suositella lääkityksen aikana. Mikäli lääkkeen käyttö on välttämätöntä, se ei ole ehdoton este imetykselle.

MIESTEN ei tarvitse tauottaa atsatiopriinia, leflunomidia, metotreksaattia (reuma-annoksilla), mykofenolaattia, siklosporiinia tai biologisia lääkkeitä perheenlisäystä suunniteltaessa. Syklofosfamidista suositellaan 3–6 kuukauden taukoa ennen perheenlisäystä.

Sulfasalatsiini voi heikentää miesten hedelmällisyyttä, mutta vaikutus on ohimenevä ja häviää tyypillisesti 2 viikon – 2 kuukauden kuluessa lääkkeen lopettamisesta.