Päivitetty 7.7.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.42

Rystystekonivelleikkaus

Rystyjen tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa käden toimintakykyä korjaamalla sormien virheasentoa ja lievittämällä kipua. Tekonivelleikkaus tehdään tilanteessa, jossa niveliin on jo kehittynyt rustovaurioita. Leikkauksen jälkeen sormet ojentuvat paremmin, mikä helpottaa tarttumista erityisesti isompiin esineisiin.

Leikkauksen periaatteet

Useimmiten kaikki neljä rystyniveltä leikataan samassa leikkauksessa. Leikkaus kestää noin 2,5 tuntia ja se tehdään yleensä hermopunospuudutuksessa. Leikkauksessa pehmytkudokset tasapainotetaan, kiristyneet kudokset vapautetaan ja venyttyneet korjataan. Tuhoutunut nivel korvataan yleisimmin silikonitekonivelellä. Leikkaava lääkäri valitsee sinulle sopivimman menetelmän.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, kuten haavatulehdus. Hyvin harvinaisia riskejä ovat myös hermo- ja verisuonivammat.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä jonohoitajaan. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Toimintaterapeutti tekee käden toiminnallisen arvioinnin ja ohjaa leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna sisätautien ja reumakeskuksen osastolle Tays Keskussairaalan 11. kerrokseen.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen käsi tuetaan osastolla kohoasentoon. Sormia on hyvä kevyesti liikutella heti puudutuksen poistuttua. Kotiuttaminen tapahtuu yleensä toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Toimintaterapeutti valmistaa yksilöllisen sormet hyvään asentoon tukevan lepolastan 1–2 päivää leikkauksesta ja harjoituslastan viikon kuluessa leikkauksesta. Lastoja käytetään kolme kuukautta. Yksilölliset jatkohoito-ohjeet saat toimintaterapeutilta kirjallisena, ja ne löytyvät sinulle postitettavasta loppulausunnosta (sairaala-ajan hoitoyhteenvedosta). Aktiivinen sormien liikeharjoittelu on tärkeää hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Sairausloma fyysisestä työstä on yleensä kolme kuukautta. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

Kotihoito

Turvotus ja kipu

Leikattuun käteen tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi tee sormien liikeharjoittelut ohjatusti ja pidä kättä kohoasennossa; kävellessä niskakantolenkissä ja makuulla tyynyillä tuettuna. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei sinua toisin ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavallisesti kahden viikon kuluttua leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Aktiivinen sormien liikeharjoittelu jatkuu kolme kuukautta leikkauksesta harjoittelulastan kanssa. Lepolasta on käytössä öisin. Lastat tukevat leikkauksessa tehtyjä pehmytkudoskorjauksia, kunnes oma kudos paranee riittävästi. Toimintaterapeutti seuraa harjoittelun etenemistä ja tekee tarvittavat lastasäädöt muutaman viikon välein tapahtuvissa kontrolleissa. Leikkauksen jälkeen arkiaskareista on käytännössä suoriuduttava yksikätisesti.

Jälkikontrolli ortopedille on kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Mikäli leikkaukseen on yhdistetty muita toimenpiteitä, järjestetään kontrolli tarvittaessa kuuden viikon kuluttua leikkauksesta. Jälkikontrollia varten otetaan röntgenkuva, johon menemiseen saat ohjeet kutsussa.

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voi tiedustella Reumakeskuksesta reumaortopedian jonohoitajalta, puhelin 03 311 63080 tai osastolta numerosta 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!