Päivitetty 14.4.2023

Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.57

Sekukinumabi (Cosentyx®)

Vaikuttava aine

Sekukinumabi on monoklonaalinen interleukiini-17A vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Sekukinumabi -hoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee Kelalle SvB-lausunnon, jolla haetaan korvattavuutta biologisiin lääkkeisiin. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 2 vuotta kerrallaan. Ennen hoidon aloittamista poissuljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Sekukinumabi on biologinen lääke, joka estää interleukiini-17A:n tulehdusta kiihdyttävää vaikutusta elimistössä. Sitä käytetään nivelpsoriaasin ja selkärankareuman hoitoon, kun aiempi lääkitys ei ole riittänyt. Lääkevaste ilmaantuu yleensä 4 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta.

Annostus ja ottotapa

Sekukinumabi annostellaan ihonalaisesti joko esitäytetyllä ruiskulla tai kynällä. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden reumalääkkeiden kanssa. Yleensä potilas pistää lääkkeen itse.

  • Annostelu selkärankareumassa ja nivelpsoriaasissa: 150 mg viikon välein ensimmäiset 5 kertaa. Tämän jälkeen ylläpitohoitona 150 mg kerran kuukaudessa.
  • Annostelu nivelpsoriaasissa, kun potilaalla on myös keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi tai huono vaste TNF-α salpaajalle: 300 mg viikon välein ensimmäiset 5 kertaa. Tämän jälkeen ylläpitohoitona jatkuu 300 mg kerran kuukaudessa. Kukin annos annetaan kahtena 150 mg:n injektiona.

Haittavaikutukset

Sekukinumabi-pistoksiin voi liittyä pistospaikan ja sen ympäristön ihoärsytystä. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Sekukinumabi voi lisätä infektioherkkyyttä. Tyypillisimpiä infektioita ovat ylähengitystietulehdukset. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä ei ole selvästi lisääntynyt. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Sekukinumabi tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana sekukinumabia ei tule käyttää. Raskauden ehkäisyä suositellaan 20 viikon ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Rokotukset

Rokotusvaste voi heiketä hoidon aikana, joten rokotukset suositellaan annettavaksi ennen sekukinumabin aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote, ovat lääkityksen aikana kiellettyjä. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Säilytys

Sekukinumabi säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.

Muuta huomioitavaa

Jos sekukinumabia käytetään Crohnin tautia sairastaville, on suolioireiden paheneminen mahdollista.