Päivitetty 24.3.2024

Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.58

Tosilitsumabi (Roactemra®)

Vaikuttava aine

Tosilitsumabi on interleukiini (IL)-6:n vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Tosilitsumabi -hoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee Kelalle SvB-lausunnon, jolla haetaan peruskorvattavuutta biologisiin lääkkeisiin. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 2 vuotta kerrallaan. Ennen lääkehoidon aloittamista poissuljetaan hoidon vasta-aiheet ja ohjelmoidaan tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Tosilitsumabi on biologinen lääke, joka kumoaa tulehduksen välittäjäaineen IL-6:n aktiivisuutta sitomalla vapaata ja solukalvoon sitoutunutta IL-6:ta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Sitä käytetään nivelreuman ja lastenreuman ja joskus myös jättisoluvaltimotulehduksen hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta. Tosilitsumabin teho ilmaantuu muutamassa viikossa.

Annostus ja ottotapa

Tosilitsumabi voidaan antaa joko ihonalaisena pistoksena tai laskimonsisäisenä infuusiona. Lääke annetaan useimmiten esitäytetyllä ruiskulla ihon alle (kerta-annos162 mg) kerran viikossa. Potilas pistää yleensä lääkkeen itse. Laskimoon annettaessa nivelreuman hoitoannos on (4-)8 mg/kg neljän viikon välein ja tiputus kestää tunnin ajan. Ainakin ensimmäisen hoitokerran jälkeen potilasta tarkkaillaan vielä infuusion loputtua.

Haittavaikutukset

Lääkeinfuusion aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen laskua. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Tarvittaessa annetaan antihistamiinia. Myös hoitojen välisinä aikoina voi harvinaisina esiintyä nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja verenpaineen nousua. Tosilitsumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Tosilitsumabi tulee tauottaa antibioottihoitojen ja kuumeisten infektioiden ajaksi. Hoidon alkuvaiheessa veren rasva-arvot voivat muuttua haitallisesti.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana tosilitsumabia ei pidä käyttää. Raskauden ehkäisyä suositellaan 12 viikon ajan hoidon lopettamisen jälkeen. Katso ohjeet ”Reumalääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana”.

Rokotukset

Tosilitsumabi voi huonontaa rokotusvastetta, joten rokotteet tulisi ottaa ennen hoidon aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote, ovat lääkityksen aikana kiellettyjä. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Katso ohjeet ”Lääkehoidon seurantakokeet” sanallisesti tai taulukkona.

Säilytys

Lääke säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.