Päivitetty 23.1.2024

Tays / lastentaudit
Potilasohje 40.00.29

Vastasyntyneen vitamiini- ja rautalääkitys kotihoidossa

D-vitamiini

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan Suomessa kaikille lapsille suositellaan D-vitamiinilisää 18 vuoden ikään päivittäin läpi vuoden. D3-valmistetta suositellaan (esim. Devisol Drops®, Minisun Drops®).  D-vitamiinisuihkeita ei suositella.  Valmisteen käyttö aloitetaan yleensä kahden viikon iässä. Alle yksivuotiaille lapsille D-vitamiinivalmistetta annostellaan yksilöllisesti sen mukaan, onko lapsi täysimetetty vai saako hän rintamaidon tilalla tai lisäksi äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta.

Alle yksivuotiaat

Täysimetetyt 10 µg vuorokaudessa (vrk) ympäri vuoden.

Äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta pelkästään tai rintamaidon lisäksi saavat

Äidinmaidonkorvikkeen /
vieroitusvalmisteen määrä              

D-vitamiinia / vuorokaudessa
ympäri vuoden                           
   

alle 500 ml/vrk

10 µg = 5 tippaa

500–800 ml/vrk

6 µg = 3 tippaa

yli 800 ml/vrk   

2 µg = 1 tippa

Yksivuotiaat

10 µg/vrk lapsen muusta ravinnosta riippumatta.

Rauta

Rautalääkitystä (Enfamil Fer-in-Sol®) annetaan alle 2500 g:n painoisina syntyneille lapsille kahden viikon iästä yhden vuoden kalenteri-ikään saakka. Lääkäri määrää kotiinlähtövaiheessa lapselle sopivan rauta-annoksen. Rauta annostellaan lähtökohtaisesti kerran päivässä, mutta voidaan tarvittaessa jakaa kahteen annokseen. Perusannostus on 2 mg/kg/vuorokausi.

Useimmat äidinmaidonkorvikkeet eivät vaikuta käytettyyn rauta-annokseen. Jos lapsi saa pääasiallisena maitonaan runsaasti rautaa sisältävää Premilon-keskoskorviketta, rautalisää ei yleensä tarvita. Rautalääkettä ei suositella annettavan maitoon sekoitettuna riittävän annostelun varmistamiseksi.

Rauta-annosta nostetaan lapsen painon noustessa alla olevan taulukon mukaisesti.

Rautavalmiste Enfamil Fer-In- Sol® 75 mg/ml, vastaten 15 mg/ml rautaa. Pullokoko on 50 ml.

Annos 2 mg/kg/vuorokausi

Rauta-annos taulukko painokiloa kohti (Enfamil Fer-In-Sol® millilitroina)

Paino Enfamil Fer-In-Sol® millilitroina             
2 kg 0,3 ml x 1
3 kg 0,4 ml x 1
4 kg 0,5 ml x 1
5 kg 0,7 ml x 1
6 kg 0,8 ml x 1
7 kg tai yli                1 ml x 1