Päivitetty 24.3.2024

Tays / lastentaudit
Potilasohje 40.00.18

Vastasyntyneiden kuulonseulonta Taysissa

Enemmällä kuin yhdellä tuhannesta vastasyntyneestä on merkittävä kuulon alenema. Pyrkimys on saada nämä lapset nopeasti kuntoutuksen piiriin, jolloin kuulovian haitat voidaan minimoida. Suomessa on perinteisesti kaikki lapset seulottu kuulon suhteen neuvolassa. Taysissa pyrimme parantamaan seulonnan tehokkuutta, ja siksi kaikille vastasyntyneille tehdään kuulon ns. emissio- ja ABR-seulonta.

Tutkimuksen suoritus

Emissiotutkimuksella selvitetään sisäkorvan aistinsolujen toimintaa mittaamalla herkällä mikrofonilla korvakäytävän suulta korvan itsensä tuottamia ääniä. Normaalit emissiovasteet sulkevat käytännössä merkittävät kuuloviat pois joitakin harvinaisia lukuun ottamatta. ABR mittauksessa (toissijainen tutkimus) mittaamme kuulohermosta tulevia vasteita herkillä elektrodeilla pään iholta. Tämän tutkimuksen teemme vain, jos emissiovasteita ei saada. Tutkimukset ovat kivuttomia eivätkä rasita lasta.

Seulonnan tulkinta

Tutkimus on varsin herkkä monille häiriöille, kuten liikehäiriölle tai korvassa vielä oleva lapsivesi voi häiritä tutkimusta. Jos vasteet jäävät tulematta, se ei vielä tarkoita kuulovikaa, vaan asia tarkistetaan myöhemmin uudestaan. Testin häiriöalttiudesta johtuen vaste toisesta korvasta riittää normaaliin seulontatulokseen, eikä sen tarvitse merkitä toisen korvan kuulovikaa. Asia vain kirjataan tiedoksi neuvolalle.

Tutkimustulos

Lapsen nimi

Syntymäaika

Lapsi on läpäissyt emissioseulonnan □ oikean korvan osalta.
Lapsi on läpäissyt emissioseulonnan □ vasemman korvan osalta.
Ei aihetta jatkoselvittelyihin.

Lapsi ei läpäissyt emissioseulaa ja hänelle on tehty ABR-seulonta □
Siinä hän läpäisi seulan □ eikä aihetta jatkoselvittelyihin ole.
Hän ei läpäissyt seulaa □ . Kuulo on syytä tutkia tarkemmin ja lapselle lähetetään aika tarkempiin tutkimuksiin Taysin Kuulokeskukseen n. 2-4 kk kuluessa.

Jatko ja neuvolaseuranta

Seulonnan tarkoituksena on saada varhain kiinni pikaista kuntoutusta vaativat keskivaikeat ja vaikeat kuuloviat. Jo toisenkin korvan kuulo takaa lapselle riittävät toimintaedellytykset kuulon osalta ja puheen kehittymisen. Perinteinen kuulon seulonta jatkuu entisellä tavalla neuvolassa ja sitä ei edellä mainituista tutkimuksista huolimatta tule laiminlyödä.

Outi Tammela
osastonylilääkäri, lastentautien vastuualue

Jukka Uotila
osastonylilääkäri, naistentautien ja synnytysten vastuualue