Päivitetty 22.11.2023

Tays / reumaortopedia
Potilasohje 10.12.48

Ylemmän nilkkanivelen luudutus (TC-nivel)

Ylemmän nilkkanivelen (TC-nivel) luudutusleikkaus tulee kyseeseen, jos nivel on hankalasti tuhoutunut nivelreuman, muun tulehduksellisen nivelsairauden, nivelrikon tai vamman seurauksena aiheuttaen merkittävää kipua ja toiminnallisia rajoituksia. Kivun lisäksi nilkkaan saattaa kehittyä hankala virheasento, joka vaikeuttaa liikkumista. Leikkauksen tavoitteena on poistaa kipu, korjata mahdollinen virheasento ja parantaa kävelykykyä. Luudutuksen jälkeen nilkassa ei ole ojennus- eikä koukistusliikettä.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus kestää noin kaksi tuntia ja se tehdään tavallisesti selkäydinpuudutuksessa. Potilas on selällään leikkauksen ajan. Nivelestä poistetaan jäljellä olevat rustot ja verestetään luupinnat. Luupinnat muotoillaan yhteensopiviksi niin että virheasento korjaantuu mahdollisimman hyvin. Luut asennettaan vastakkain ja kiinnitetään ruuveilla, levyllä tai naulalla. Materiaalina on usein titaani, joka ei yleensä aiheuta mitään vierasesinereaktioita. Jalkaan asetetaan kipsi tavallisesti jo leikkaussalissa toimenpiteen jälkeen.

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat ja haavan tulehdus sekä hermo- ja verisuonivammat. Kipsin ja rajoitetun liikkumisen takia syvän laskimotukoksen riski on suurentunut. Luudutettava nivel voi myös jäädä luutumatta (pseudoarthroosi), jolloin tarvittaessa tehdään uusintaleikkaus. Nilkan mahdollisimman toimivan asennon määrittäminen leikkauksessa on haastavaa, erityisesti vaikeasti virheasentoisissa nilkoissa. Joskus asento tuottaa leikkauksen jälkeen ongelmia kengissä tai kävellessä, jolloin voidaan tarvita erityisjalkineita

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Sinut kutsutaan tulotarkastuskäynnille poliklinikalle 1–3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausajankohtaa. Osan tulotarkastuksista hoidamme puhelimitse. Mikäli sinulla on kutsun saapuessa ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Ennen tulotarkastusta pyydämme täyttämään Toimenpiteeseen tulevan potilaan esitietokyselyn Omatays.fi -palvelussa. Tarvittaessa leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja anestesialääkäri tekee anestesiologisen arvion. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle (SIRE), B-rakennus, 11. kerros.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja hoito

Kotiuttaminen tapahtuu 2–4 päivää leikkauksesta. Kipsisaapasta käytetään 6–12 viikkoa leikkauksen jälkeen. Kipsisaapas saatetaan vaihtaa ortoosiin hoidon aikana. Ensimmäisten viikkojen ajan varausta kevennetään kyynärsauvoja tai muuta apuvälinettä kävellessä tukena käyttäen. Kävelyn apuvälineitä käytetään kipsi- ja ortoosihoidon ajan ja tarvittaessa pidempäänkin. Yksilölliset varausohjeet on kerrottu loppulausunnossa (sairaala-ajan hoitoyhteenvedossa). Liikkuminen kipsin kanssa harjoitellaan ennen kotiutusta osastolla fysioterapeutin ohjauksessa.

Leikkauksen jälkeen jalkaan tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi jalkaa tulee pitää koholla esimerkiksi tyynyjen tai rahin päällä. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti etenkin ensimmäisen viikon ajan.

Laskimotukosten ehkäisyyn käytetään verenohennuslääkitystä. 

Ensimmäinen jälkikontrolli poliklinikalla on noin kahden viikon kuluttua leikkauksesta, jolloin vaihdetaan kipsi, poistetaan ompeleet ja tarkistetaan haavat. Leikkausta varten tauotetut reumalääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Seuraava käynti poliklinikalla on 6–8 viikkoa leikkauksesta. Tuolloin lääkäri tarkistaa röntgenkuvat ja arvioi luutumisen etenemisen.

Lopputarkastus on noin kolme kuukautta leikkauksesta röntgenkuvineen.

Sairausloman pituus fyysisestä työstä on tavallisesti 3–4 kuukautta. Tarvittaessa sairausloman jatko hoidetaan työterveydessä.

Leikkauksessa käytettyjä sisäisiä kiinnitysvälineitä (esim. ruuvit) ei tarvitse yleensä poistaa. Lopullinen luutuminen tapahtuu noin 3–6 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Rasituskipua ja turvotusta voi esiintyä vielä useamman kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Tarkemmat haavanhoito-ohjeet, kipsiohjeet, jatkohoito- ja kuntoutusohjeet saat osastolta kotiutuessasi.

Tämän yleisohjeen lisäksi voit kysyä leikkaukseen liittyvistä asioista Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080 tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!